Bojäntans är en året runt-fäbod. Den ligger vid sjön Skidtjärn i Rengsjö mellan Bollnäs och Söderhamn i södra Hälsingland.

Bland solbrända små timmerhus, omgärdade av skogshagar betar getterna och vår fjällko. Här utfordras och mjölkas djuren varje morgon. Eva ystar osten och mesegrytan puttrar över elden. Från skogen hörs getternas rogivande bjällror. Det är som om tiden står stilla…