Eva BernstålEva har under tjugo års tid återkommande deltagit i Eldrimners olika ystningskurser vid Rösta mejeri i Ås utanför Östersund. Eldrimner är ett resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion och väl känt över hela landet.

Evas läromästare under dessa år har bl a varit den franske ystmästaren Michael Lepage. Med honom som guide har hon också deltagit i studieresor till olika ostproducenter i Frankrike, Italien och Österrike. Hon har därmed en gedigen utbildning när det gäller osttillverkning och ytterligare förstärkt kunskaperna genom universitetsstudier i Umeå för att möta de hygieniska krav som ställs idag.

På gården arbetar hon i eget mejeri och tillverkar förutom den färska getosten också vit caprin, bredbar getost, salladsost, messmör och hälsingeostkaka. En annan specialitet hon ibland gör är chockladdoppad getmesekola.